Vic dana: Vojnik pritrči časnoj sestri…

Vojnik pritrči časnoj sestri. Zadihan moli: “Molim, mogu li se sakritu pod vašu haljinu? Poslije ću objasniti ….” Časna sesta pristane. Trenutak zatim pritrčavaju dva vojna policajca i upitaju je da li je vidjela vojnika? “Otišao je u onom smjeru”, odgovori časna. Kad su policajci otišli, vojnik se izvuče ispod …

Read More »

APRIL KROZ BROJEVE

April je prvi mjesec proljeća, i vrijeme kada bi trebalo da nam dan bude duži. On je pod uticajem broja 6, što govori da ćemo dobiti i više beba i novih brakova, možda poneki razvod, ali u suštini, biće izuzetno dobar mjesec za druženje. Iskoristimo te trenutke, jer se oni …

Read More »

VIC: Sluto, Slutavi!

Sumnjao Crnogorac da ga žena vara, pa joj svako malo prigovori: – Ti mene ženo varaš! – Ne varam, čo’eku moj, života mi! – Varaš, varaš! – Ne varam, očinjeg mi vida! I tako svaki dan, dok, jednog dana ne dođe on kući ranije no obično i nađe ženu na …

Read More »